I etap DI z 28.03.2010 – pyt. 38

Pytanie nr 38 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 28 marca 2010
Test do pobrania na stronie KNF

Szukane:

Bieżąca cena obligacji, która zapewnia osiągniecie stopy zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu za 5 lat w wysokości 12% rocznie.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy roczne) przy założeniu wykorzystania opcji wcześniejszego wykupu po 5 latach za 1200 PLN.

Obliczamy bieżącą cenę obligacji.

Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 28.03.2010 – pyt. 10

Pytanie nr 10 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 28 marca 2010
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

Obligacja A: 15-letnia zerokuponowa obligacja o wartości nominalnej 1000 zł
Obligacja B: 20-letnia obligacja z kuponem o wartości 5% wartości nominalnej, płatnym na koniec roku
– duration portfela
– stopa procentowa

Szukane:

Udział procentowy obligacji 20-letniej w portfelu.

Rozwiązanie:

Duration obligacji zerokuponowej jest równe jej okresowi ważności.

Obliczamy duration obligacji B. Zakładamy, że wartość nominalna wynosi np. .
Jako, że jest to obligacja 20-letnia to czeka nas sporo liczenia.

Następnie mając duration całego portfela oraz obliczone duration obligacji A i B, konstruujemy układ równań, gdzie to udział obligacji B w portfelu.Odpowiedź:

Udział obligacji 20-letniej w portfelu wynosi .

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 27.03.2011 – pyt. 108

Pytanie nr 108 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 27 marca 2011
Test do pobrania na stronie KNF

Szukane:

Ile wynosi koszt kapitału pozyskiwanego w opisany sposób po uwzględnieniu kosztów emisji i dystrybucji?

Rozwiązanie:


Diagram przepływów pieniężnych (z punktu widzenia spółki) związanych z emisją obligacji (okresy roczne).


– całkowity koszt kapitału
– roczny koszt kapitału

Odpowiedź:

Koszt kapitału wynosi

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis