Krzysztof Paruch | Blog - http://krzysztof.paruch.pl

I etap DI z 12.03.2006 – pyt. 51

Opublikowano przez Krzysztof Paruch dnia 11 kwietnia 2015 w I etap DI z 12.03.2006 | Brak komentarzy

Pytanie nr 51 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 12 marca 2006
Test do pobrania na stronie KNF [1]

Dane:

r_m = 15\% – oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
r_f = 7\% – stopa wolna od ryzyka
\beta_A = 1,0 – współczynnik beta akcji A
\beta_B = 0,8 – współczynnik beta akcji B
P_{A_0}=25 \: PLN – obecna cena akcji A
P_{B_0}=40 \: PLN – obecna cena akcji B
P_{A_1}=27 \: PLN – oczekiwana cena akcji A za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
P_{B_1}=45 \: PLN – oczekiwana cena akcji B za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
D_{A_1}=1 \: PLN – dywidenda z akcji A wypłacona za rok
D_{B_1}=2 \: PLN – dywidenda z akcji A wypłacona za rok

Szukane:

Zgodnie z modelem CAPM, która z akcji jest dobrze wyceniona przez rynek?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM).
r = r_f + \beta \cdot (r_m - r_f)
r_A=0,07+1,0\cdot(0,15-0,07)=0,15=15\%
r_B=0,07+0,8\cdot(0,15-0,07)=0,134=13,4\%

Obliczamy obecną (dzisiejszą) cenę akcji A i B.
P_A = PV \hspace{ 2 in}\displaystyle = \frac{FV}{(1+r)^n} = \frac{27+1}{(1+0,15)^1} = \frac{28}{1,15} \approx 24,35 \: PLN
P_B \hspace{ 2 in}\displaystyle = \frac{45+2}{(1+0,134)^1} = \frac{47}{1,134} \approx 41,45\: PLN

Porównujemy ceny rynkowe akcji z ich ceną wyliczoną w poprzednim kroku.
P_{A_0}=25\:PLN \:\: > \:\: P_A \approx 24,35\:PLN – akcja A jest przewartościowana
P_{B_0}=40\:PLN \:\: < \:\: P_A \approx 41,45\:PLN – akcja B jest niedowartościowana

Odpowiedź:

Żadna z akcji nie jest dobrze wyceniona.


Artykuł wydrukowany z Krzysztof Paruch | Blog: http://krzysztof.paruch.pl

Adres artykułu: http://krzysztof.paruch.pl/i-etap-di-z-12-03-2006-pyt-51/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Test do pobrania na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/zestaw_di_1_06_tcm75-2482.pdf

Copyright © 2015 Krzysztof Paruch. Wszystkie prawa zastrzeżone.