Krzysztof Paruch | Blog - http://krzysztof.paruch.pl

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 106

Opublikowano przez Krzysztof Paruch dnia 5 kwietnia 2015 w I etap DI z 20.03.2005 | Brak komentarzy

Pytanie nr 106 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF [1]

Dane:

\beta_A = 1,3 – współczynnik beta akcji spółki A
\beta_B = 1,5 – współczynnik beta akcji spółki B
r_f = 6\% – stopa wolna od ryzyka
r_m = 12\% – stopa zwrotu z portfela rynkowego

r_A = 18\% – rynkowa stopa zwrotu z akcji spółki A
r_B = 15\% – rynkowa stopa zwrotu z akcji spółki B

Szukane:

Jak wycenione są akcje (niedowartościowane, przewartościowane, dobrze wycenione)?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji spółek A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM), następnie porównujemy je z podanymi, rynkowymi stopami zwrotu z akcji tych spółek.
r = r_f + \beta \cdot (r_m - r_f)
A: 0,06+1,3\cdot(0,12-0,06)=0,138=13,8\% \:\: < \:\: r_A=18\% – niedowartościowane
B: 0,06+1,5\cdot(0,12-0,06)=0,15=15\% \:\: =  \:\: r_B=15\% – dobrze wycenione

Odpowiedź:

Akcje spółki A są niedowartościowane, a akcje spółki B są dobrze wycenione.


Artykuł wydrukowany z Krzysztof Paruch | Blog: http://krzysztof.paruch.pl

Adres artykułu: http://krzysztof.paruch.pl/i-etap-di-z-20-03-2005-pyt-106/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Test do pobrania na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/zestaw_di_1_05_tcm75-2485.pdf

Copyright © 2015 Krzysztof Paruch. Wszystkie prawa zastrzeżone.