I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 89

Pytanie nr 89 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– przewidywana dywidenda na akcję za rok od dnia dzisiejszego
– wartość współczynnika beta spółki
– stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka
– oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
– cena akcji po wypłacie dywidendy za rok

Szukane:

Dzisiejsza cen akcji

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwaną stopę zwrotu z akcji danej spółki (z wykorzystaniem modelu CAPM):

Wykorzystujemy wzór na wartość obecną (present value) pieniądza. Znamy wartość przyszłą (future value) na którą składa się przewidywanej dywidendy na akcję za rok oraz czyli cena akcji po wypłacie dywidendy za rok. Znamy również koszt pieniądza, który wyliczyliśmy w poprzednim kroku z wykorzystaniem modelu CAPM.

Odpowiedź:

Dzisiejsza cena akcji

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

Dodaj komentarz