Krzysztof Paruch | Blog - http://krzysztof.paruch.pl

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 89

Opublikowano przez Krzysztof Paruch dnia 10 kwietnia 2015 w I etap DI z 20.03.2005 | Brak komentarzy

Pytanie nr 89 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF [1]

Dane:

D_1 = 4 \: PLN – przewidywana dywidenda na akcję za rok od dnia dzisiejszego
\beta=1,25 – wartość współczynnika beta spółki
r_f = 4\% – stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka
r_m=14\% – oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
P_1=44 \: PLN – cena akcji po wypłacie dywidendy za rok

Szukane:

Dzisiejsza cen akcji P_0 = ?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwaną stopę zwrotu z akcji danej spółki (z wykorzystaniem modelu CAPM):
r = r_f + \beta \cdot (r_m - r_f)
r=0,04+1,25\cdot(0,14-0,04)=0,165

Wykorzystujemy wzór na wartość obecną (present value) pieniądza. Znamy wartość przyszłą (future value) na którą składa się 4 \: PLN przewidywanej dywidendy na akcję za rok oraz 44 \: PLN czyli cena akcji po wypłacie dywidendy za rok. Znamy również koszt pieniądza, który wyliczyliśmy w poprzednim kroku z wykorzystaniem modelu CAPM.

\hspace{ 2 in}\displaystyle PV = \frac{FV}{(1+r)^n} = \frac{44+4}{(1+0,165)^1} = \frac{48}{1,165} \approx 41,20 \: PLN

Odpowiedź:

Dzisiejsza cena akcji P_0=PV=41,20 \: PLN


Artykuł wydrukowany z Krzysztof Paruch | Blog: http://krzysztof.paruch.pl

Adres artykułu: http://krzysztof.paruch.pl/i-etap-di-z-20-03-2005-pyt-89/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Test do pobrania na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/zestaw_di_1_05_tcm75-2485.pdf

Copyright © 2015 Krzysztof Paruch. Wszystkie prawa zastrzeżone.