I etap DI z 25.03.2007 – pyt. 62

Pytanie nr 62 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 25 marca 2007
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

Równanie SML: r=1,8\% + 8,4 \beta

Szukane:

Stopa zwrotu z portfela rynkowego r_m = ?

Rozwiązanie:

Zakładamy, że w podanym równaniu SML omyłkowo pominięto % przy wartości 8,4.

Wiemy, że portfel jest rynkowy gdy współczynnik \beta = 1. Wiemy również, że stopa zwrotu z rynku jest w takim przypadku równa oczekiwanej stopie zwrotu z portfela, czyli r_m=r. Szukamy zatem tak naprawdę oczekiwanej stopy zwrotu r z portfela o \beta = 1.

r=1,8\% + 8,4\% \beta = 1,8\% + 8,4\% \cdot 1 = 10,2\%
r=r_m=10,2\%

Odpowiedź:

r_m=10,2\%

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

Dodaj komentarz