I etap DI z 27.03.2011 – pyt. 59

Pytanie nr 59 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 27 marca 2011
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– wartość nominalna obligacji
– wartość rynkowa obligacji (cena zakupu)
– okres do wykupu obligacji (w latach)
– oprocentowanie obligacji w skali roku
– wysokość półrocznego kuponu
(Reinvestment Rate) – stopa po której reinwestowane są odsetki otrzymane z obligacji
– okres po jakim inwestor chce sprzedać obligację (w latach) za cenę równą wartości nominalnej

Szukane:

Planowana całkowita roczna stopu zwrotu dla inwestora?

Szukamy stopy MIRR (Modified Internal Rate Of Return), a nie IRR (Internal Rate Of Return) ponieważ stopa IRR zakłada reinwestycję zysków po stopie IRR. Natomiast MIRR zakłada reinwestycję zysków po dowolnej stopie reinwestycji, w naszym przypadku podanej w zadaniu i równej 4%.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy półroczne).

Obliczenia przeprowadzamy za pomocą kalkulatora finansowego np. TI BA II Plus Professional.

Wprowadzamy przepływy pieniężne do arkusza (funkcja CF kalkulatora). Obliczamy MIRR podając stopę reinwestycji (funkcja IRR kalkulatora). Otrzymujemy w skali półrocznej, czyli w skali rocznej

Odpowiedź:

Planowana całkowita roczna stopu zwrotu dla inwestora

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

Dodaj komentarz