Krzysztof Paruch | Blog - http://krzysztof.paruch.pl

I etap DI z 27.03.2011 – pyt. 59

Opublikowano przez Krzysztof Paruch dnia 27 kwietnia 2015 w I etap DI z 27.03.2011 | Brak komentarzy

Pytanie nr 59 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 27 marca 2011
Test do pobrania na stronie KNF [1]

Dane:

P_{nominalna} = 1000 \: PLN – wartość nominalna obligacji
P_{rynkowa} = 880 \: PLN – wartość rynkowa obligacji (cena zakupu)
n = 5 – okres do wykupu obligacji (w latach)
r = 6\% – oprocentowanie obligacji w skali roku
r = 3\% – wysokość półrocznego kuponu
RR = 4\% (Reinvestment Rate) – stopa po której reinwestowane są odsetki otrzymane z obligacji
n = 3 – okres po jakim inwestor chce sprzedać obligację (w latach) za cenę równą wartości nominalnej

Szukane:

Planowana całkowita roczna stopu zwrotu dla inwestora?

Szukamy stopy MIRR (Modified Internal Rate Of Return), a nie IRR (Internal Rate Of Return) ponieważ stopa IRR zakłada reinwestycję zysków po stopie IRR. Natomiast MIRR zakłada reinwestycję zysków po dowolnej stopie reinwestycji, w naszym przypadku podanej w zadaniu i równej 4%.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy półroczne).

Rendered by QuickLaTeX.com

Obliczenia przeprowadzamy za pomocą kalkulatora finansowego np. TI BA II Plus Professional.

Wprowadzamy przepływy pieniężne do arkusza (funkcja CF kalkulatora). Obliczamy MIRR podając stopę reinwestycji (funkcja IRR kalkulatora). Otrzymujemy MIRR\approx5,2904\% w skali półrocznej, czyli w skali rocznej MIRR\approx10,5808 \approx 10,6\%

Odpowiedź:

Planowana całkowita roczna stopu zwrotu dla inwestora MIRR \approx 10,6\%


Artykuł wydrukowany z Krzysztof Paruch | Blog: http://krzysztof.paruch.pl

Adres artykułu: http://krzysztof.paruch.pl/i-etap-di-z-27-03-2011-pyt-59/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Test do pobrania na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/test_egzamin_di_I_etap_27_03_2011_tcm75-26810.pdf

Copyright © 2015 Krzysztof Paruch. Wszystkie prawa zastrzeżone.