I etap DI z 28.03.2010 – pyt. 38

Pytanie nr 38 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 28 marca 2010
Test do pobrania na stronie KNF

Szukane:

Bieżąca cena obligacji, która zapewnia osiągniecie stopy zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu za 5 lat w wysokości 12% rocznie.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy roczne) przy założeniu wykorzystania opcji wcześniejszego wykupu po 5 latach za 1200 PLN.

Rendered by QuickLaTeX.com

Obliczamy bieżącą cenę obligacji.
P = \sum\limits_{t=1}^n \cfrac{C_t}{(1+r)^t} = \cfrac{120}{1,12^1} + \cfrac{120}{1,12^2} + \cfrac{120}{1,12^3} + \cfrac{120}{1,12^4} + \cfrac{1320}{1,12^5} = 1113,49

Odpowiedź:

P \approx 1113,5 \: PLN

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

Dodaj komentarz