Krzysztof Paruch | Blog - http://krzysztof.paruch.pl

I etap DI z 28.03.2010 – pyt. 38

Opublikowano przez Krzysztof Paruch dnia 24 maja 2015 w I etap DI z 28.03.2010 | Brak komentarzy

Pytanie nr 38 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 28 marca 2010
Test do pobrania na stronie KNF [1]

Szukane:

Bieżąca cena obligacji, która zapewnia osiągniecie stopy zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu za 5 lat w wysokości 12% rocznie.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy roczne) przy założeniu wykorzystania opcji wcześniejszego wykupu po 5 latach za 1200 PLN.

Rendered by QuickLaTeX.com

Obliczamy bieżącą cenę obligacji.
P = \sum\limits_{t=1}^n \cfrac{C_t}{(1+r)^t} = \cfrac{120}{1,12^1} + \cfrac{120}{1,12^2} + \cfrac{120}{1,12^3} + \cfrac{120}{1,12^4} + \cfrac{1320}{1,12^5} = 1113,49

Odpowiedź:

P \approx 1113,5 \: PLN


Artykuł wydrukowany z Krzysztof Paruch | Blog: http://krzysztof.paruch.pl

Adres artykułu: http://krzysztof.paruch.pl/i-etap-di-z-28-03-2010-pyt-38/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Test do pobrania na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/test_di_28_03_10_tcm75-22705.pdf

Copyright © 2015 Krzysztof Paruch. Wszystkie prawa zastrzeżone.