I etap DI z 12.03.2006 – pyt. 51

Pytanie nr 51 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 12 marca 2006
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
– stopa wolna od ryzyka
– współczynnik beta akcji A
– współczynnik beta akcji B
– obecna cena akcji A
– obecna cena akcji B
– oczekiwana cena akcji A za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
– oczekiwana cena akcji B za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
– dywidenda z akcji A wypłacona za rok
– dywidenda z akcji A wypłacona za rok

Szukane:

Zgodnie z modelem CAPM, która z akcji jest dobrze wyceniona przez rynek?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM).


Obliczamy obecną (dzisiejszą) cenę akcji A i B.

Porównujemy ceny rynkowe akcji z ich ceną wyliczoną w poprzednim kroku.
– akcja A jest przewartościowana
– akcja B jest niedowartościowana

Odpowiedź:

Żadna z akcji nie jest dobrze wyceniona.

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis