I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 47

Pytanie nr 47 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– cena akcji spółki ABC
że cena akcji spadnie do
że cena akcji wzrośnie do
że cena akcji nie zmieni się

Szukane:

Odchylenie standardowe ( – sigma) = ?

Rozwiązanie:

Obliczamy stopy zwrotu z akcji ABC dla danych prawdopodobieństw i zapisujemy przy danych.

Obliczamy oczekiwana stopę zwrotu:

Obliczamy odchylenie standardowe:

Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis