Krzysztof Paruch | Blog - http://krzysztof.paruch.pl

Koszt kapitału własnego w ocenie projektów inwestycyjnych

Opublikowano przez Krzysztof Paruch dnia 12 sierpnia 2014 w Inne | Brak komentarzy

W celu wyznaczenia kosztu kapitału własnego można wykorzystać model CAPM (Capital Asset Pricing Model). Jedną z postaci modelu CAPM jest SML (Security Market Line) [Jajuga i Jajuga 2008, s. 244 [1]]:

r = rf + β * (rm – rf)

Gdzie:

  • r – oczekiwana stopa zwrotu
  • rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka
  • rm – stopa zwrotu z rynku
  • (rm – rf) – premia za ryzyko [Czekaj 2008, s. 408 [2]]
  •  β – współczynnik określający udział ryzyka danego papieru w ryzyku rynkowym

O ile znalezienie stopy zwrotu wolnej od ryzyka nie stanowi zazwyczaj problemu (jest to np. rentowność obligacji skarbowych), to problematyczne bywa wyznaczenie wartości różnicy (rm – rf) ze względu na trudności w oszacowaniu stopy zwrotu z rynku. Sprawę ułatwia jednak fakt, że całość nawiasu można potraktować jako premie za ryzyko dla kraju w którym prowadzony będzie projekt inwestycyjny [Czekaj 2008, s. 408 [2]] i znaleźć odpowiednią wartość w arkuszach udostępnianych przez profesora Damodarana [3] (Total Equity Risk Premium).

 

Rozpatrzmy to na przykładzie projektu realizowanego w Polsce w branży hotelowej. Jako dane wejściowe zostały przyjęte następujące wartości:

  • rf – realna stopa wolna od ryzyka (rentowność netto 3-letnich obligacji skarbowych TZ0215): 1,47% [DM BOŚ SA 2014 [4]]
  • (rm – rf) – premia za ryzyko dla Polski (Total Equity Risk Premium): 6,28% [Damodaran Online 2014 [3]]
  • β – współczynnik beta dla branży EU Hotel and Gaming: 1,0 [Damodaran Online 2014a [5]]

Stąd:

r = 1,47% + 1,0 * 6,28% = 7,75%

 

Bibliografia:


Artykuł wydrukowany z Krzysztof Paruch | Blog: http://krzysztof.paruch.pl

Adres artykułu: http://krzysztof.paruch.pl/koszt-kapitalu-wlasnego-w-ocenie-projektow-inwestycyjnych/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Jajuga i Jajuga 2008, s. 244: #Jajuga

[2] Czekaj 2008, s. 408: #Czekaj

[3] arkuszach udostępnianych przez profesora Damodarana: #Damodaran

[4] DM BOŚ SA 2014: #DMBOS

[5] Damodaran Online 2014a: #Damodaran_a

[6] http://bossa.pl/notowania/stopy/rentownosc_obligacji: http://bossa.pl/notowania/stopy/rentownosc_obligacji/

[7] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

[8] http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls

Copyright © 2015 Krzysztof Paruch. Wszystkie prawa zastrzeżone.