Koszt kapitału własnego w ocenie projektów inwestycyjnych

W celu wyznaczenia kosztu kapitału własnego można wykorzystać model CAPM (Capital Asset Pricing Model). Jedną z postaci modelu CAPM jest SML (Security Market Line) [Jajuga i Jajuga 2008, s. 244]:

r = rf + β * (rm – rf)

Gdzie:

  • r – oczekiwana stopa zwrotu
  • rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka
  • rm – stopa zwrotu z rynku
  • (rm – rf) – premia za ryzyko [Czekaj 2008, s. 408]
  •  β – współczynnik określający udział ryzyka danego papieru w ryzyku rynkowym

O ile znalezienie stopy zwrotu wolnej od ryzyka nie stanowi zazwyczaj problemu (jest to np. rentowność obligacji skarbowych), to problematyczne bywa wyznaczenie wartości różnicy (rm – rf) ze względu na trudności w oszacowaniu stopy zwrotu z rynku. Sprawę ułatwia jednak fakt, że całość nawiasu można potraktować jako premie za ryzyko dla kraju w którym prowadzony będzie projekt inwestycyjny [Czekaj 2008, s. 408] i znaleźć odpowiednią wartość w arkuszach udostępnianych przez profesora Damodarana (Total Equity Risk Premium).

 

Rozpatrzmy to na przykładzie projektu realizowanego w Polsce w branży hotelowej. Jako dane wejściowe zostały przyjęte następujące wartości:

  • rf – realna stopa wolna od ryzyka (rentowność netto 3-letnich obligacji skarbowych TZ0215): 1,47% [DM BOŚ SA 2014]
  • (rm – rf) – premia za ryzyko dla Polski (Total Equity Risk Premium): 6,28% [Damodaran Online 2014]
  • β – współczynnik beta dla branży EU Hotel and Gaming: 1,0 [Damodaran Online 2014a]

Stąd:

r = 1,47% + 1,0 * 6,28% = 7,75%

 

Bibliografia:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis